Azurit 9

Innovatieve precisiezaaitechniek

M

Snelle verklaring

DeltaRow

De DeltaRow bestaat uit twee verspringende subrijen, waardoor de ruimte per plant met 70% toeneemt. De groeiomstandigheden zijn aanzienlijk verbeterd: elke plant krijgt meer water, meer voedingsstoffen en meer licht. Volgens een studie van de Universiteit van Turijn verhoogt dit het aantal korrels per kolf met maximaal 14% en de korrelopbrengst met maximaal 12% in vergelijking met conventioneel zaaien van maïs.

 

 • DeltaRow
 • Rijpaden
 • Hogere Oogst
 • Centrale Kunstmestplaatsing

De Azurit 9 bij de contractant

Veldrapport

Voor ons is deze machine zeer interessant omdat we ongeveer 20 ha kunstmest en 20 ha zaden krijgen. Dit geeft ons een enorme slagkracht.
Er is bijna geen stilstand...

Wij als contractors komen natuurlijk uit heel verschillende gebieden. We hebben zandgrond, we hebben steenachtige grond en we hebben ontdekt dat de machine zeer stabiel is.

De zaaiunit met de trapeziumpakkerwals vooraan zorgt voor een zeer gelijkmatige plaatsing in de diepte en een zeer gelijkmatig uitkomen in het veld. Dat hebben we ook nog niet gehad.

Azurit 9 in Detail

Technologie

Bij het automatisch aanleggen van de rijpaden wordt een deelrij uitgeschakeld en wordt de inzaaihoeveelheid van de tweede deelrij verdubbeld. Zo ontstaan rijpaden waardoor men ook met bodemvriendelijke banden kan rijden zonder de zaaidichtheid te verminderen.

 

 • Vooraanzicht
 • Achteraanzicht
 • Zaaielement
+

CENTRALE ZAAIGOEDTANK

 • Centrale tank met een inhoud van 600 liter
 • Goed bereikbaar via brede, slipvaste treden en looproosters
 • Centraal legen van resterend zaaigoed met een knop direct op de zaaigoedtank
+

Seed on Demand

 • Automatische zaaigoedbijvulling vanuit de centrale tank als het peil in de verenkelingseenheid laag is
 • De schroefdosering brengt het zaaigoed in de luchtstroom en van daaruit naar elke verenkelingseenheid
+

BESTURING

 • MegaSeed als nieuw, op ISOBUS gebaseerd bedieningsconcept in het uniforme ontwerp van LEMKEN
 • Nieuwe kenmerken zoals het configureren van de gebruikersinterface of het diagnoseconcept
 • Volledige ISOBUS-compatibiliteit met toepassingen als SectionControl, sectiespecifieke mest- en zaaidichtheden en volledige integratie in de documentatie en het taakmanagement
+

MESTVOORZIENING VAN DE AZURIT

Azurit met fronttank, Solitair 25 of Compact-Solitair

 

 • De Azurit kan zowel met een fronttank, als in combinatie met de LEMKEN Solitair 25 en de Compact-Solitair gebruikt worden
 • De meststof bereikt de kunstmestkouters vanuit de desbetreffende tank via slangen
+

ZAAIELEMENT

In het zaaielement vinden de verschillende procesfasen van de Azurit plaats:

 

 • Het verwijderen van stenen door de ruimsterren
 • De kunstmestkouter legt de meststrook met een kouterdruk van max. 250 kg centraal onder de DeltaRow
 • Het walselement sluit de meststrook
 • Het zaaigoed wordt in het DeltaRow-verband precies op de aangedrukte zaaihorizon gelegd
 • Twee V-rollen bedekken het zaaigoed met grond
+

LEGEN VAN RESTEREND ZAAIGOED

 • Het resterende zaaigoed wordt gemakkelijk en met slechts enkele handelingen uit de verenkelingseenheden verwijderd
+

PRECIEZE VERENKELING

 • De zaaischijven met gaten, die een halve gatafstand verspringend zijn gerangschikt, zorgen voor de verenkeling van het zaaigoed
 • Een vaste verbinding van beide zaaischijven waarborgt de synchronisatie in de DeltaRow
 • Iedere zaaiverenkelingsunit wordt afzonderlijk door een elektromotor aangedreven
 • Door geringe omtreksnelheden van de zaaischijven zijn hoge werksnelheden mogelijk
+

RUIMSTERREN

 • Verwijdering van stenen, kluiten en oogstresten uit de zaaivoren
+

KUNSTMESTKOUTER

 • Mestinjectie tussen de deelrijen van een DeltaRow met tot 250 kg kouterdruk
+

TRAPEZIUMPAKKERWALS

 • De kunstmeststrook wordt gesloten en tegelijkertijd wordt de zaaihorizon aangedrukt
+

TRAPEZIUMPAKKERWALS

 • De kunstmeststrook wordt gesloten en tegelijkertijd wordt de zaaihorizon aangedrukt
+

DUBBELSCHIJFKOUTER

 • Precieze zaaigoedafleg in de DeltaRow-driehoek met de beproefde dubbelschijfkoutertechniek van LEMKEN
+

V-Rollen

 • De kunstmeststrook wordt gesloten en tegelijkertijd wordt de zaairij vooraangedrukt
+

LEGEN VAN RESTEREND ZAAIGOED

 • Comfortabel legen van resterend zaaigoed uit de verenkelingseenheden
 • Het wisselen van zaaigoed kan in een handomdraai worden uitgevoerd
+

PRECIEZE VERENKELING

 • De zaaischijven met gaten, die een halve gatafstand verspringend zijn gerangschikt, zorgen voor de verenkeling van het zaaigoed
 • Een vaste verbinding van beide zaaischijven waarborgt de synchronisatie in de DeltaRow
 • Iedere zaaiverenkelingsunit wordt afzonderlijk door een elektromotor aangedreven
 • Door geringe omtreksnelheden van de zaaischijven zijn hoge werksnelheden mogelijk

In een oogopslag

Voordelen

 • Rijpadschakeling
 • combineerbaar
 • MegaSeed
 • ISOBUS-compatibel
 • Ruimtevoordelen
 • Meer voedingsstoffen, water en licht voor elke individuele plant
 • Preventief tegen erosie door intensieve doorworteling
 • Groter vermogen tot onkruidonderdrukking
 • Betere wortelgroei
 • Betere ontwikkeling van biomassa
 • Optimale benutting van kunstmest
 • Met conventionele techniek te oogsten
 • Kunstmest tot 87,5 cm mogelijk

 

Meer over de Azurit 9

Downloads

Azurit productinformatie

AZURIT 9 FOLDER

Heeft u nog vragen?

Contact