De innovatie van precisiezaaien

De Azurit 10 precisie zaaimachine

Eén concept - talrijke voordelen:

Precisiezaaien met DeltaRow

De Azurit 10 beschikt over het DeltaRow innovatieve precisiezaaitechnologie. De geoptimaliseerde standplaatsverdeling van de planten zorgt voor een beter gebruik van de hulpbronnen en leidt zo tot hogere opbrengsten.

De voordelen van de precisiezaaimachine in een oogopslag:

 • Optimaal gebruik van de ondergrondse meststof
 • meer voedingsstoffen, water en licht voor de individuele plant
 • Snelle rijsluiting
 • betere onkruidonderdrukkingscapaciteit
 • de verdeling van de standruimte heeft een preventieve werking tegen erosie
 • betere wortelgroei en ontwikkeling van biomassa

De Azurit 10 precisiezaaimachine is geschikt voor het zaaien van zonnebloemen, sojabonen en maïs.

Snelle verklaring

DeltaRow

De DeltaRow bestaat uit twee verspringende rijen, waardoor de ruimte voor elke plant met 70% toeneemt. Ontdek welke agronomische voordelen dit biedt voor uw opbrengst.

Voor brede banden kunnen bijv. in maïs met een constant aantal planten rijpaden worden gemaakt, zodat het - vooral in streken met veel vee - mogelijk is het gewas te bemesten met banden die zacht zijn voor de bodem.

Het DeltaRow-proces maakt tot 8% meer opbrengst mogelijk door een geoptimaliseerde plantengroei.

De centrale plaatsing van de meststoffen zorgt voor een optimale toevoer van voedingsstoffen naar de planten.

Azurit precisie-zaaimachine in praktijkproeven

Resultaten

Opbrengst per hectare in KG bij 33% TS

+4,07%

+4,53%

+3,16%

De eenjarige proef werd in het voorjaar van 2020 opgezet in Borken (Noordrijn-Westfalen). Op maïspercelen van 6 x 170 meter werden de effecten van de twee zaaimethoden (eenrijig en DeltaRow zaaien) op verschillende parameters onderzocht in 5 replicaten en met een zaaidosering van 7, 8 en 9 korrels per vierkante meter. De grondbewerking, het ras, de zaaitijd en de oogsttijd waren in alle varianten identiek. De opbrengst per hectare zou met 4,5% kunnen worden verhoogd.

Azurit in een praktijkproef

In een praktijkproef in samenwerking met de Hogeschool Osnabrück heeft de DeltaRow-methode haar voordelen bewezen ten opzichte van een conventioneel eenrijig zaaisysteem, dat was opgezet met een machine van een concurrent. Het betreft de opbrengst, de netto-energie lactatie (NEL), de convertibele energie (ME) en de gasopbrengst.

Precisie-luchtzaaimachine Azurit in heel Europa in gebruik

Veld rapporten

Voor loonwerkers is, naast de hoge output en de grote capaciteit van een maiszaaimachine, de mogelijkheid om deze te gebruiken op een grote verscheidenheid van ondergronden (bv. zand- of steenachtige bodems) van groot belang. 

De aannemer in het Mittelwesergebied zaait tot 600 ha per jaar aan met de Azurit.

Veldrapport van Sebastiano Mellano uit de provincie Canavese, Italië. Er wordt een grote verscheidenheid aan gewassen verbouwd voor de productie van biogas.

Pietro Bosia runt een landbouwbedrijf in de provincie Pavia dat hoofdzakelijk maïs verbouwt voor diervoeder en de productie van biogas.

Thomas Dangel runt een boerderij van 100 hectare in het zuiden van de Elzas. Met zijn Azurit zaait hij vooral korrelmaïs - later oogsten is geen probleem.

Azurit 9 in Detail

Technologie

Bij het automatisch aanleggen van de rijpaden wordt een deelrij uitgeschakeld en wordt de inzaaihoeveelheid van de tweede deelrij verdubbeld. Zo ontstaan rijpaden waardoor men ook met bodemvriendelijke banden kan rijden zonder de zaaidichtheid te verminderen.

 

+

CENTRALE ZAAIGOEDTANK

 • Centrale tank met een inhoud van 600 liter
 • Goed bereikbaar via brede, slipvaste treden en looproosters
 • Centraal legen van resterend zaaigoed met een knop direct op de zaaigoedtank
+

Seed on Demand

 • Automatische zaaigoedbijvulling vanuit de centrale tank als het peil in de verenkelingseenheid laag is
 • De schroefdosering brengt het zaaigoed in de luchtstroom en van daaruit naar elke verenkelingseenheid
+

BESTURING

 • MegaSeed als nieuw, op ISOBUS gebaseerd bedieningsconcept in het uniforme ontwerp van LEMKEN
 • Nieuwe kenmerken zoals het configureren van de gebruikersinterface of het diagnoseconcept
 • Volledige ISOBUS-compatibiliteit met toepassingen als SectionControl, sectiespecifieke mest- en zaaidichtheden en volledige integratie in de documentatie en het taakmanagement
+

MESTVOORZIENING VAN DE AZURIT

Azurit met fronttank, Solitair 25 of Compact-Solitair

 

 • De Azurit kan zowel met een fronttank, als in combinatie met de LEMKEN Solitair 25 en de Compact-Solitair gebruikt worden
 • De meststof bereikt de kunstmestkouters vanuit de desbetreffende tank via slangen
+

ZAAIELEMENT

In het zaaielement vinden de verschillende procesfasen van de Azurit plaats:

 

 • Het verwijderen van stenen door de ruimsterren
 • De kunstmestkouter legt de meststrook met een kouterdruk van max. 250 kg centraal onder de DeltaRow
 • Het walselement sluit de meststrook
 • Het zaaigoed wordt in het DeltaRow-verband precies op de aangedrukte zaaihorizon gelegd
 • Twee V-rollen bedekken het zaaigoed met grond
+

LEGEN VAN RESTEREND ZAAIGOED

 • Het resterende zaaigoed wordt gemakkelijk en met slechts enkele handelingen uit de verenkelingseenheden verwijderd
+

PRECIEZE VERENKELING

 • De zaaischijven met gaten, die een halve gatafstand verspringend zijn gerangschikt, zorgen voor de verenkeling van het zaaigoed
 • Een vaste verbinding van beide zaaischijven waarborgt de synchronisatie in de DeltaRow
 • Iedere zaaiverenkelingsunit wordt afzonderlijk door een elektromotor aangedreven
 • Door geringe omtreksnelheden van de zaaischijven zijn hoge werksnelheden mogelijk
+

Opruimen

 • Ruimsterren verwijderen stenen, kluiten en gewasresten uit de zaaigroef. Ze zijn snel in hoogte verstelbaar via een geperforeerd rooster of kunnen indien nodig volledig worden gedemonteerd. 
+

Bemesting

 • De kunstmestkouter (tot 250 kg kouterdruk) plaatst de kunstmest midden onder de DeltaRow en centraal tussen de twee deelrijen. 
+

Reconsolidatie

 • Het trapeziumvormige pakkerwalselement sluit de mestband en zorgt tegelijkertijd voor een herverdichting van de zaaizaadhorizont. Dit zorgt voor de capillaire opstijging van het water en dus voor een snelle en gelijkmatige opkomst van de planten. 
+

Boren

 • Twee dubbele schijfkouters plaatsen het zaad precies op de herbevestigde zaadhorizont in het DeltaRow verband. Vangrollen fixeren het zaad precies in de gewenste positie op de zaadhorizon nadat het de schietgoot heeft verlaten. 
+

Drukken op

 • Verschillende soorten aandruksystemen zorgen ervoor dat het zaad met aarde wordt bedekt en wordt aangedrukt.
+

LEGEN VAN RESTEREND ZAAIGOED

 • Comfortabel legen van resterend zaaigoed uit de verenkelingseenheden
 • Het wisselen van zaaigoed kan in een handomdraai worden uitgevoerd
+

PRECIEZE VERENKELING

 • De zaaischijven met gaten, die een halve gatafstand verspringend zijn gerangschikt, zorgen voor de verenkeling van het zaaigoed
 • Een vaste verbinding van beide zaaischijven waarborgt de synchronisatie in de DeltaRow
 • Iedere zaaiverenkelingsunit wordt afzonderlijk door een elektromotor aangedreven
 • Door geringe omtreksnelheden van de zaaischijven zijn hoge werksnelheden mogelijk

Meer meststoffenefficiëntie bij precisiezaaien

MicroHub 5

De Azurit kan worden uitgebreid met de "MicroHub 5" microgranulaatunit - een strooi-inrichting waarmee microgranulaten in de onmiddellijke nabijheid van het zaad kunnen worden gestrooid. Als gevolg van de steeds strengere specificaties voor kunstmeststoffen en de toenemende economische druk, wordt de kwestie van de efficiëntie van meststoffen steeds belangrijker.

 • In water oplosbare voedingsstoffen zijn zeer snel beschikbaar voor planten.
 • Bijzonder goede beginontwikkeling van de planten, vooral in de koude en droge voorjaarsmaanden.
 • Met een naar verhouding kleine hoeveelheid microgranulaat kan goed in de eerste behoefte van de plant voorzien.
 • Beschikbaar voor Azurit tot 8 rijen.
 • Capaciteit 200 liter meststof.
 • De dosering varieert van 1 tot 40 kg/hectare.
 • Elektrisch aangedreven doseer-inrichting.
 • Pneumatisch transport van het granulaat naar de zaaivoor.
 • Aangestuurd via de on-board terminal van de Azurit.

De eenheid is niet alleen beschikbaar voor nieuwe machines, maar afhankelijk van het bouwjaar worden ook geschikte retrofitkits aangeboden.

Eenvoudig en flexibel voor een bodemvriendelijke teelt

Configureer tramline control online!

Meer over de Azurit 10

Downloads

Azurit productinformatie

AZURIT 10 FOLDER

Boek een demonstratie!

Neem contact op met